1

2

3

Poradnik

Jak założyć firmę

Pierwszym krokiem jest udanie się do Urzędu Miasta bądź Gminy celem wypełnienia wniosku EDG-1 (wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Wypełniony poprawnie dokument jest także wnioskiem o nadanie numeru Statystycznego Regon, pierwszym zgłoszeniem Firmy w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja o dokonanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest przez Pracowników Urzędu Miasta rozsyłana do pozostałych organów...

» czytaj dalej

Strony: 1 2