1

2

3

Poradnik · Nie daj się nabrać na optymalizację ZUS!

13/02/2013 o 12:34 w poradnik


Słyszałeś o „optymalizacji składek ZUS”?

Może rozmawiałeś z "doradcą" w tej sprawie. 

Nie daj się nabrać na piękne wyliczenia.


Przeczytaj jakie jest nasze obiektywne spojrzenie na tę sprawę.

Jeśli ktoś zaproponował Ci doskonałą „optymalizację ZUS” polegającą na zatrudnieniu się w Czechach, Litwie, Wielkiej Brytanii lub innym kraju i prowadzeniu dalej biznesu w Polsce, powinieneś szczególnie dobrze przeczytać ten artykuł. Może Cię ustrzec przed rozczarowaniem.

1. Dokładnie policz wysokość oszczędności

Wylicz dokładnie jakie są oszczędności na „optymalizacji”. Nie daj się zwieść symulacjom . Uwzględnij odliczenie od podatku obecnej stawki ubezpieczenia zdrowotnego oraz odliczenie od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W najlepszym przypadku zaoszczędzisz 120 zł zamiast obiecywanych 850 zł.

Przedstawiamy wyliczenie dla aktualnie obowiązujących składek.

Składki ZUS przedsiębiorców


Wysokość składek ubezpieczeniowych ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących) w 2010 roku.

Wysokość składek przedsiębiorców - zasady ogólne

 

Rodzaj składki

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne

- emerytalne 368,46 zł - tj. 19,52% podst. wymiaru;
- rentowe 113,26 zł - tj. 6% podst. wymiaru;
- chorobowe 46,25 zł - tj. 2,45% podst. wymiaru,
- wypadkowe 31,52 - tj. 1,67% podst. wymiaru)

559,49 zł x 19 % =

106,30

559,49 - 106,30 =

453,19

513,24 zł

Ubezpieczenie zdrowotne  (9% podst. wymiaru)

233,32 -200,92 = 32,40

233,32 zł
(200,92 zł -  składka
odliczana od podatku)

233,32 zł
(200,92 zł -  składka
odliczana od podatku)

Fundusz Pracy (2,45% podst. wymiaru)

46,25 x 19 % = 8,78

46,25- 8,78 = 34,47

46,25 zł

46,25 zł

Razem:

839,06 zł

792,81 zł

Składkę na ubezpieczenie społeczne odliczasz od dochodu czyli realny jej koszt wynosi               453,19

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczasz w wysokości 200,92 czyli realny koszt wynosi       32,40

Składkę na fundusz pracy odliczasz od dochodu czyli jej realny koszt wynosi                                  34,47

                                                                                                             Realny koszt razem:        520,06

Firmy oferujące "optymalizację" ZUS proponują tzw.abonament w wysokości około 400,00 złotych.Jak łatwo wyliczyć realna potencjalna oszczędność to około 120 złotych.

Dodatkowo – zgodnie z prawem za wykonywaną pracę należy Ci się wynagrodzenie  którego nie otrzymasz., a za wynagrodzenie  musisz odprowadzić podatek dochodowy.Czyli kwota 120 zł oszczędności prawdopodobnie będzie jeszcze niższa.Bywa oczywiście że w danym kraju jest to kwota wolna od podatku.

Do tego warto doliczyć dodatkowe koszty obsługi księgowej, ponieważ zmienia się sposób rozliczenia podatku dochodowego.

2. Zastanów się nad świadczeniami zdrowotnymi

Dokładnie sprawdź na jakie świadczenia zdrowotne możesz liczyć. Przeczytaj to dokładnie. Nie wystarczy posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, aby mieć pełny dostęp do świadczeń. Upewnij się, czy  będziesz miał coś więcej niż tylko zabiegi ratujące życie. Co obejmuje oferowana podstawowa opieka zdrowotna.

3. Zastanów się nad prawną stroną „optymalizacji”

Pośrednicy zawierający umowy „optymalizacji ZUS”  twierdzą , że wszelkie działania są w pełni legalne. Warto, abyś się nad tym wcześniej zastanowił. Działania te byłyby w pełni legalne, jeśli faktycznie wykonywałbyś pracę w odpowiednim wymiarze czasu pracy i otrzymywał za nią wynagrodzenie.

Pracę oczywiście możesz wykonywać zdalnie (częstą propozycją jest np. poszukiwanie klientów do agencji reklamowej), tylko zastanów się czy faktycznie wyczerpuje ona znamiona pracy etatowej , czy jako przedsiębiorca chcesz się tym zajmować i czy jest to istotnie warte kwoty 120 zł miesięcznie lub mniej. Czy otrzymasz za nią wynagrodzenie.Zgodnie z prawem pracy za pracę etatową musisz otrzymać wynagrodzenie. A w tym przypadku to ty płacisz za Twoją pracę!

Da się udowodnić i to nie tylko teoretycznie , że umowa „optymalizacji” najprawdopodobniej została zawarta dla pozoru (nie zawierasz jej dlatego, aby faktycznie pracować za granicą i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie). A tutaj  działają przepisy.Artykuł. 199a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 83 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Oznacza to że przegrywając proces z ZUS który zarzuciłby Ci fikcyjność wykonywanej pracy konieczność zapłacenie nawet po pięciu latach zaległych składek ZUS z odsetkami co może stanowić kwotę około 60 000 złotych.

Weź po uwagę że prawdopodobnie nie będziesz miał ubezpieczenia chorobowego.Sprawdź to dokładnie.

Zapytaj również jak przedstawia się sprawa ewentualnych świadczeń rentowych.

4. Zastanów się nad Twoją emeryturą

Odprowadzając składki ubezpieczeniowe do innego kraju warto sprawdzić czy z emeryturą nie będzie problemów . Sprawdź dokładnie z prawnego punktu widzenia ten problem i  nie daj się przekonać zapewnieniom o gwarantowanej emeryturze w wysokości np.2000 zł.

<<< wróć