Oferta · Uproszczona księgowość

Szczegóły:

 • Ewidencja kosztów i przychodów.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia. 
 • Ewidencja przebiegu pojazdu.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Rozliczanie właścicieli.
 • Ewidencja paliwa do ochrony środowiska.
 • Sporządzanie raportów do Gus-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.