Oferta · Pozostałe usługi

Szczegóły:

  • Sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska.
  • Sporządzanie deklaracji DT-1 dla celów obliczenia podatku od środków transportu.
  • Wypełnianie wniosków kredytowych.
  • Wypełnianie wniosków o datację do Urzędu Pracy.
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych.
  • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT osób fizycznych.
  • Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami 
  • państwowymi.
  • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta na terenie miasta Dębica i najbliższych okolic.