Oferta · Księgi handlowe

Szczegóły:

 • Tworzenie planu kont.
 • Pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości i obiegu dokumentów księgowych.
 • Ewidencja kosztów i przychodów.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. 
 • Prowadzenie raportów kasowych.
 • Ewidencja paliwa do ochrony środowiska.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia. 
 • Rozliczenia właścicieli.
 • Rozliczanie delegacji.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego.
  • - Bilans
  • - Rachunek zysków i strat
  • - Informacja dodatkowa
 • Sporządzanie raportów do Gus-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.