Oferta · Ewidencja ryczałtowa

Szczegóły

  • ocena dokumentów sprzedaży pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży
  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT 
  • sporządzanie wydruków wspomagających wyliczenia dla celów podatku zryczałtowanego i określania jego wysokości
  • sporządzanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i rocznej dla podatku dochodowego od osób fizycznych